שירותים

קו-חם ארצי 24 שעות ביממה

 • תמיכה נפשית
 • התערבות במשבר
 •  הפניות לטיפול
 • תמיכה רב לשונית
 • מאויש ע”י מתנדבות שעברו הכשרה אינטנסיבית

מס’ קו החם 02-673-0002

תמיכה וליווי אישית

 • פגישות סיוע ותמיכה
 • לווי של הנפגעת לבתי חולים, משטרה ובתי משפט
 • ייעוץ משפטי
 • תמיכה וליווי בכל התהליכים

סדנאות למניעת אלימות והתעללות

 • סדנאות מוגנות לילדים לרכישת כלים להגנה
 • סדנאות למתבגרות למניעת התעללות
 • סדנאות להורים: “איך לשמור על ילדינו”

הכשרה מקצועית

 • כנסים בינלאומיים בנושא אלימות והתעללות
 • קורסי הכשרה לרבנים, רבניות, בלניות ומדריכות כלה
 • ימי הכשרה לאנשי מקצוע – עו”ד, רופאים, מטפלים בבריאות הנפש
 • סדנאות להנהלה וצוותי בית ספר
 • כנסים בינלאומיים בנושא התעללות
Shares