תמיכה וליווי אישית

December 14, 2016

  • פגישות סיוע ותמיכה
  • לווי של הנפגעת לבתי חולים, משטרה ובתי משפט
  • ייעוץ משפטי
  • תמיכה וליווי בכל התהליכים