סדנאות למניעת אלימות והתעללות

December 14, 2016

  • סדנאות מוגנות לילדים לרכישת כלים להגנה
  • סדנאות למתבגרות למניעת התעללות
  • סדנאות להורים: “איך לשמור על ילדינו”