קו-חם 24 שעות ביממה

  • תמיכה נפשית
  • התערבות במשבר
  •  הפניות לטיפול
  • תמיכה רב לשונית
  • מאויש ע”י מתנדבות שעברו הכשרה אינטנסיבית

מס’ קו החם 02-673-0002

Shares