Loading Events

RSVP

 אנו מתכבדים להזמינך להגיש תקצירים להרצאות וסדנאות עבור הכנס הבינלאומי השלישי: יוצרים קהילה מוגנת – יוצרים תקוה

לקבלת קול קורא, נא להתקשר ל 052-346-8541 או לשלוח מייל ל:

abstracts@crisiscenter.org.il

November 27, 2017

ירושלים,

[contact-form-7 404 "Not Found"]